Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут ігнорує накази Міністерства

18 Серпня 2014 20:47
wikimapia.org

wikimapia.org

30% ВНЗ не оприлюднили списки зарахованих абітурієнтів.

До 15.00 11 серпня усі вищі навчальні заклади України, окрім тих, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей, повинні були прийняти рішення про зарахування вступників за державним замовленням на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти. Наголосимо, що накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються саме в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 9 і 11 розділу V Умов прийому до ВНЗ, а отже, не пізніше 15.00 години 11 серпня.

ОПОРА провела моніторинг веб-сайтів 185 ВНЗ державної та комунальної форм власності щодо виконання ними вимог щодо оприлюднення списків вступників зарахованих за державним замовленням на денну форму навчання і з’ясувала, що до 18.00 12 серпня не оприлюднили списки на своїх інформаційних ресурсах 56 закладів (див. Таблицю).

Нагадаємо, що вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням. Таким особам повертаються документи, а на звільнене при цьому місце до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів (2 пункт XIX розділу Умов прийому до ВНЗ).

Дані у таблицях подані станом на 18.00 12 серпня 2014 року.

Назва ВНЗ

Підпорядкування

Оприлюднення списків зарахованих на навчання за державним замовленням

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/Ip2ZAI
Державний вищий навчальний заклад “Міжгалузева академія управління” Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/1eDcWM
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Національний банк України не оприлюднено
Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти” Національна академія педагогічних наук України не оприлюднено
Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Державний університет телекомунікацій Міністерство освіти і науки України http://www.dut.edu.ua/ua/pages/687
Київський національний університет культури і мистецтв Міністерство культури України http://knukim.edu.ua/spisok-zarahovanih-denna-byudzhet/
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого Міністерство культури України http://knutkt.com.ua/komsya/nakaz-pro-zarahuvanya.html
Київський університет права Національної академії наук України Національна академія наук України не оприлюднено
Національнa академія Служби безпеки України Служба безпеки України не оприлюднено
Національна академія внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України не оприлюднено
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерство культури України не оприлюднено
Національна академія прокуратури України Генеральна прокуратура України http://www.ap.gp.gov.ua/ua/08_04.html#folder_08
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/mxhjmm
Сумський державний університет Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/ZAHfzt
Сумський національний аграрний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України http://goo.gl/LwoxEe
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Міністерство освіти і науки України http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=9
Уманський національний університет садівництва Міністерство аграрної політики та продовольства України http://goo.gl/Y8a57l
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Національний банк України http://cibs.ck.ua/p/abit/order/index/
Черкаський державний технологічний університет Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/7kv3b8
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерство освіти і науки України http://www.cdu.edu.ua/?show=4;kid=138
Академія муніципального управління Міністерство освіти і науки України не оприлюднено 
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерство оборони України не оприлюднено
Білоцерківський національний аграрний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України http://www.btsau.net.ua/sites/default/files/news/pdf/bakalavr.pdf
Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет” Міністерство освіти і науки України http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/ratings
Житомирський державний технологічний університет Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/uNwEQc
Житомирський національний агроекологічний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України http://www.znau.edu.ua/priyom/2014/3_etap/bak.pdf
Закарпатський художній інститут Міністерство освіти і науки України http://artedu.uz.ua/doc-files/vstup/derzh_bakalavr_2014.pdf
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Міністерство освіти і науки України http://kpnu.edu.ua/pryjmalna-komisiya/
Мукачівський державний університет Міністерство освіти і науки України http://msu.edu.ua/transfer-applicants/
Національна академія статистики, обліку та аудиту Державна служба статистики України не оприлюднено
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Міністерство культури України http://goo.gl/A8bMi8
Національний авіаційний університет Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/6EC5UH
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Міністерство освіти і науки України http://www.npu.edu.ua/index.php/ua/2013-07-29-12-40-08
Національний транспортний університет Міністерство освіти і науки України http://www.ntu.edu.ua/
Національний університет державної податкової служби України Державна податкова служба України не оприлюднено
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Міністерство освіти і науки України http://www.hneu.edu.ua/Order_of_enrollment_bak_budg
Харківський національний медичний університет Міністерство охорони здоров`я України http://goo.gl/uaK1Kc
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Міністерство освіти і науки України http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Priimalna/2014/
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Міністерство аграрної політики та продовольства України http://www.khntusg.com.ua/files/2014/1.pdf
Харківський національний університет будівництва та архітектури Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Харківський національний університет внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України не оприлюднено
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерство освіти і науки України http://start.karazin.ua/vstupna-kampania/
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського Міністерство культури України http://www.dum.kharkov.ua/
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерство освіти і науки України http://nure.ua/wp-content/uploads/1kurs_zarah.pdf
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Адміністрація Президента України не оприлюднено
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерство оборони України не оприлюднено
Академія внутрішніх військ МВС України Міністерство внутрішніх справ України не оприлюднено
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України http://www.univ.kiev.ua/ua/abit/2014/Waves/1/Recommend
Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації не оприлюднено
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Міністерство освіти і науки України http://www.khai.edu/ru/site/reiting-abiturientov.html
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерство освіти і науки України http://kpi.ua/admitted
Національний університет “Києво-Могилянська академія” Міністерство освіти і науки України http://www.ukma.edu.ua/images/docs/admission/
Національний університет цивільного захисту України Державна служба України з надзвичайних ситуацій не оприлюднено
Національний фармацевтичний університет Міністерство охорони здоров`я України http://goo.gl/Ygcmwg
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Міністерство освіти і науки України http://jur-academy.kharkov.ua/
Українська державна академія залізничного транспорту Міністерство освіти і науки України http://www.kart.edu.ua/, 
http://temp.kart.edu.ua/images/stories/novunu/nakaz/496%2011, 
http://temp.kart.edu.ua/images/stories/novunu/nakaz/496%2011
Українська інженерно-педагогічна академія Міністерство освіти і науки України http://uipa.edu.ua/component/content/article/2727.html
Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерство освіти і науки України http://www.hduht.edu.ua/Abi/reiting.htm
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Вінницький кооперативний інститут Укоопспілка не оприлюднено
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка Обласна рада http://goo.gl/lNGC6q
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Обласна рада http://kgpa.km.ua/node/1576
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Укоопспілка не оприлюднено
Хмельницький університет управління та права Обласна рада http://www.univer.km.ua/page.php?pid=125
Тернопільський національний економічний університет Міністерство освіти і науки України http://www.tneu.edu.ua/entrant/rating/
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Міністерство освіти і науки України http://www.tnpu.edu.ua/abiturient/docs/list/526.pdf
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерство освіти і науки України http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=admission/lists-of-enrolled
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Міністерство освіти і науки України http://usufit.org.ua/vstup/dbbakden2014.aspx
Хмельницький національний університет Міністерство освіти і науки України http://khnu.km.ua/root/dept/prk/rating.htm
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/8nFyCF
Буковинський державний медичний університет Міністерство охорони здоров`я України http://vstup.bsmu.edu.ua/pk/to-budget2014
Буковинський державний фінансово-економічний університет Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Вінницький національний аграрний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України http://goo.gl/cuABfd
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Міністерство охорони здоров`я України http://admission.vnmu.vn.ua/site/content/17?contest=1#
Вінницький національний технічний університет Міністерство освіти і науки України http://vstup.vntu.edu.ua/
Державний вищий навчальний заклад “Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України” Міністерство охорони здоров`я України не оприлюднено
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького Адміністрація Державної прикордонної служби України http://vstup.tdmu.edu.ua/index.php/ua/spysok-abituriientiv-
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Міністерство охорони здоров`я України http://nmu.edu.ua/spiski.php
Подільський державний аграрно-технічний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України http://www.pdatu.edu.ua/nakaz2014.html
Державний вищий навчальний заклад “Івано-Франківський національний медичний університет” Міністерство охорони здоров`я України http://goo.gl/7egiSO
Державний вищий навчальний заклад “Національний лісотехнічний університет України” Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/WHN99Z
Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/Q8JEvh
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/uKYNTw
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/WBWtpn
Львівська державна фінансова академія Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Львівська національна академія мистецтв Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/lakZIf
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка Міністерство культури України http://goo.gl/oadz3g
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державна служба України з надзвичайних ситуацій http://goo.gl/Mq0NQ3
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України не оприлюднено
Львівський державний університет фізичної культури Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/6nkoVv
Львівський інститут економіки і туризму Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/69zA7Y
Львівський національний аграрний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України http://goo.gl/YBU087
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Міністерство охорони здоров`я України http://goo.gl/AZODFM
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  імені С.З. Гжицького Міністерство аграрної політики та продовольства України не оприлюднено
Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/EFsMpm
Національний університет “Львівська політехніка” Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/f5aEle
Українська академія друкарства Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Обласний комунальний вищий навчальний заклад “Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки” Обласна рада не оприлюднено
Обласний комунальний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва “Стратегія” Обласна рада не оприлюднено
Академія митної служби України Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” Міністерство охорони здоров`я України http://www.umsa.edu.ua/abithome.html
Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України Міністерство освіти і науки України http://web.znu.edu.ua/pk/2014/1510.ukr.html
Державний вищий навчальний заклад “Криворізький національний університет” Міністерство освіти і науки України http://knu.edu.ua/abiturientam/spiski-zarahovanih-na
Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет” Міністерство освіти і науки України http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/
Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” Міністерство освіти і науки України http://pgasa.dp.ua/prkom/rating/
Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет” Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Державний заклад “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України” Міністерство охорони здоров`я України http://www.dsma.dp.ua/abiturientam/vstupna-kampaniya-2013/
Дніпродзержинський державний технічний університет Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України не оприлюднено
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерство освіти і науки України http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=164
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерство освіти і науки України http://www.kspu.kr.ua/download/rekomedovani_do_
Кіровоградський національний технічний університет Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Міністерство освіти і науки України http://www.kdu.edu.ua/new/zarah.php
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Міністерство освіти і науки України http://www.mdpu.org.ua/new/uk/novosti-universiteta/
Національна металургійна академія України Міністерство освіти і науки України http://www.nmetau.edu.ua/ua/mabitur/i7/p0
Військова академія (м. Одеса) Міністерство оборони України не оприлюднено
Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет” Міністерство аграрної політики та продовольства України http://www.ksau.kherson.ua/news
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Міністерство освіти і науки України http://www.pdpu.edu.ua/abiturientam/rejting-2014
Ізмаїльський державний гуманітарний університет Міністерство освіти і науки України http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/08/nakaz-38z.pdf
Миколаївський національний аграрний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України не оприлюднено
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Міністерство освіти і науки України http://www.mdu.edu.ua/cats/view/234
Національний університет “Одеська юридична академія” Міністерство освіти і науки України Інформація про зарахованих, подана окремими списками –http://vstup.onua.edu.ua/Home/lists-of-applicants-in-2014/spiski-zarahovanih-u-2014-roci
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерство освіти і науки України http://abiturient.nuos.edu.ua
Одеська державна академія будівництва та архітектури Міністерство освіти і науки України http://www.ogasa.org.ua/pk_index.html
Одеська державна академія технічного регулювання та якості Міністерство освіти і науки України http://kachestvo.od.ua/docs/nakaz_denna.pdf
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Одеська національна академія харчових технологій Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Одеська національна морська академія Міністерство освіти і науки України http://www.onma.edu.ua/content/prkom/konkurs/d_bdk.pdf
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерство культури України http://odma.edu.ua/education/prospective_students/prikaz
Одеський державний аграрний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України http://osau.edu.ua/uk/okr-bakalavr-za-derzhavnim-zamovlennyam
Одеський державний екологічний університет Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/hpEhhg
Одеський державний університет внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України не оприлюднено
Одеський національний економічний університет Міністерство освіти і науки України http://oneu.edu.ua/abit_2014/Zarah1k.htm
Одеський національний медичний університет Міністерство охорони здоров`я України http://files.odmu.edu.ua/pk/zarahovani_budget.pdf
Одеський національний морський університет Міністерство освіти і науки України http://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/nakaz_denna_bu.pdf
Одеський національний політехнічний університет Міністерство освіти і науки України Статус “Зарахований на бюджет” зазначено у рейтингових списках –

http://ac.opu.ua/2014/stat.php

 

 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Міністерство освіти і науки України http://onu.edu.ua/uk/abitur/entercom/abitur_raiting_2014
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Адміністрація Президента України не оприлюднено
Чорноморський державний університет імені Петра Могили Міністерство освіти і науки України http://www.chdu.edu.ua/
Київський університет імені Бориса Грінченка Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) http://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/
Бердянський державний педагогічний університет Міністерство освіти і науки України https://drive.google.com/folderviewid=0ByJRQi6pU9m
Запорізька державна інженерна академія Міністерство освіти і науки України http://pk.zgia.zp.ua/
Запорізький державний медичний університет Міністерство охорони здоров`я України http://www.zsmu.edu.ua/tip_529.html
Запорізький національний технічний університет Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Київський національний університет технологій та дизайну Міністерство освіти і науки України www.knutd.com.ua
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерство культури України http://goo.gl/1balPZ
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерство оборони України не оприлюднено
Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерство освіти і науки України http://uni-sport.edu.ua/uk/obsyag
Національний університет харчових технологій Міністерство освіти і науки України http://nuft.edu.ua/page/view/spysky-zarakhovanykh
Полтавська державна аграрна академія Міністерство аграрної політики та продовольства України http://www.pdaa.edu.ua/content/spysky-zarahovanyh-
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Міністерство освіти і науки України http://pnpu.edu.ua/ua/
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/RPoYN1
Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерство аграрної політики та продовольства України http://goo.gl/Ag42Cn
Херсонська державна морська академія Міністерство освіти і науки України http://www.kma.ks.ua/abiturientam/spiski-zarakhovanikh-2014
Херсонський державний університет Міністерство освіти і науки України http://www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee/OrdersOfAdmission.aspx
Херсонський національний технічний університет Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Київський інститут музики імені Р.М. Глієра Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) http://glierinstitute.org/ukr/news/159.html
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/S2LJGz
Київський національний лінгвістичний університет Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/JhUUdq
Київський національний торговельно-економічний університет Міністерство освіти і науки України http://knteu.kiev.ua/file/MTk=/f5fcbee28b45a64418070d7139e264f8.pdf
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерство освіти і науки України http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=10855
Луцький національний технічний університет Міністерство освіти і науки України http://lutsk-ntu.com.ua/uk/nakazi-na-zarahuvannya-byudzhet
Національний університет “Острозька академія” Міністерство освіти і науки України http://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/nakazu/nakazu_1_kurs_dz
Національний університет біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ) Кабінет Міністрів України не оприлюднено
Національний університет водного господарства та природокористування Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/Sva0er
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Міністерство освіти і науки України http://www.ndu.edu.ua/index.php/nauka/konkursna-situatsiya
Рівненський державний гуманітарний університет Міністерство освіти і науки України http://vstup-rdgu.info/spiski-zarakhovanikh/category/33-bakalavr.html
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерство освіти і науки України http://goo.gl/c4255w
Харківська державна академія дизайну і мистецтв Міністерство освіти і науки України http://sc.ksada.org/index.html
Харківська державна академія культури Міністерство культури України http://sc.ksada.org/index.html
Харківська державна академія фізичної культури Міністерство освіти і науки України http://hdafk.kharkov.ua/ua/abiturientu/nakazi
Харківська державна зооветеринарна академія Міністерство аграрної політики та продовольства України http://goo.gl/DPN8MB
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерство аграрної політики та продовольства України http://knau.kharkov.ua/bakalavr.html
Чернігівський державний інститут економіки і управління Міністерство освіти і науки України не оприлюднено
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Міністерство освіти і науки України http://www.chnpu.edu.ua/
Чернігівський національний технологічний університет Міністерство освіти і науки України не оприлюднено

Дослідження підготовлено в рамках проекту “Протидія інституційній корупції в освітній сфері на етапі вступної кампанії до вищих навчальних закладів через формування рейтингу відкритості ВНЗ та проведення дослідження результатів зарахування студентів”. Проект здійснюється за фінансової підтримки МФ “Відродження”.

Консультаційна та юридична допомога вступникам: 044-222-57-27.

Джерело: ОПОРА